Sinds vele jaren is het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij een venster van de maçonnerie naar de buitenwereld. In dit prachtig geïllustreerd werk wordt een selectie van de mooiste en interessantste stukken van de verzameling voorgesteld en historisch gesitueerd door een groep experts onder leiding van historicus Jeffrey Tyssens. Met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de vrijmetselarij en haar maatschappelijke inzet, inclusief de intrede van de vrouwen in de vrijmetselarij; de werking en de symboliek van de loges, de gebouwen van hun versiering, de rol van de Brusselse loges in het ontstaan van de ULB; het antimaçonnisme. Met de medewerking van Berend Bunk, Laetitia Carlier, Baudouin Decharneux, Pierre de Maret, Dominique Dendooven, Marc DHoore, Alain Jurisse, Jacques Lemaire, Jacques Lust, Jean-Philippe Schreiber, Jeffrey Tyssens en Jenny Vanroelen.