Met bijdragen van Birgit Cleppe, Georges Declercq, Marie-Christine Lalemand, Pieter Uyttenhove en Anne-Laure Van Bruaene. Gent is een stad met een lange en tot de verbeelding sprekende geschiedenis. De stad is ontstaan uit Keltische nederzettingen aan de samenloop van Leie en Schelde. Ze ontwikkelde zich tijdens de middeleeuwen tot de grootste stad van de Lage Landen. Dankzij de wolnijverheid kende de stad naam en faam in heel Europa. Na een korte calvinistische periode geraakte de stad in verval, dat pas keerde tegen het einde van de 18de eeuw, toen de katoennijverheid Gent tot een van de eerste industriesteden van het Europese vasteland maakte. Vandaag is Gent een bloeiende stad dankzij onder meer de haven en de universiteit. Omdat het standaardwerk ‘Gent. Apologie van een rebelse stad’ al jaren niet meer verkrijgbaar is, was het de hoogste tijd voor een nieuwe historische synthese. Toch is ‘Gent. Stad van alle tijden’ meer dan zomaar een historisch boek, het is een gids om het stedelijke geheugen te lezen. De auteurs gebruiken de actuele stedelijke ruimte, de straten, de vier torens en de universiteit en de typische Gentse sporen van een rijk verleden, de Gentse Feesten, de scheldwoorden en liedjes, de Stroppendragers en de andere stadslegenden als uitgangspunt en als geheugensteun voor een historische wandeling door Gent. Deze nieuwe en rijk geïllustreerde synthese verschijnt in drie taaledities. Marc Boone is historicus, gespecialiseerd in stadsgeschiedenis en politieke en sociale geschiedenis van de late middeleeuwen. Hij is hoogleraar aan de UGent en gasthoogleraar in Parijs (Sorbonne en Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) en Dijon. Hij is voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, van de European Association for Urban History en lid van de Koninklijke Academie (klasse der menswetenschappen). Gita Deneckere is hoofddocent sociale geschiedenis na 1750 aan de UGent. Ze promoveerde in 1993 tot doctor in de geschiedenis met een proefschrift over sociale geschiedenis en collectieve actie in de 19de en 20ste eeuw. Haar onderzoek staat in het teken van de geschiedenis van macht en emancipatie. Ze publiceerde verschillende boeken over de Belgische geschiedenis. Samen met Bruno De Wever staat ze aan het hoofd van het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Verschijnt naar aanleiding van de opening (9 oktober 2010) van het STAM in Gent.