In het verleden hebben de kunsthistorici zich vooral toegespitst op de onderwerpen en betekenissen van Bosch’ werken, terwijl aan aspecten als schildertechniek, de medewerking van een atelier en de bewaringstoestand van de nog bestaande schilderijen aanzienlijk minder aandacht werd besteed. Sinds 2010 bestudeert het Bosch Research and Conservation Project de werken aan de hand van moderne onderzoeksmethoden.

Het team heeft Bosch’ bewaard gebleven schilderijen zo grondig mogelijk gedocumenteerd met infraroodreflectografie en digitale macrofotografie in ultrahoge resolutie, zowel bij infrarood als bij zichtbaar licht. Dat alles verschafte het team de mogelijkheid om uitvoerige en kritische onderzoeksrapporten te schrijven over de techniek en de conditie van de werken. Hun bevindingen, die in dit buitengewone boek voor het eerst worden gepubliceerd, zullen bijdragen tot een beter inzicht in het oeuvre van Bosch.

Enkel beschikbaar in het Engels.