Realistische beelden op doek vastleggen, was een van de belangrijkste streefdoelen van de Westerse kunst sinds de ontwikkeling van het wetenschappelijk perspectief in de renaissance. Op het einde van de negentiende eeuw probeerden kunstenaars niet alleen realistisch te schilderen, maar ook beelden te creëren die de werkelijkheid van de wereld rondom hen reflecteerden. Naturalistische schilders gaven het leven weer zoals ze het konden observeren en gebruikten hun academische scholing om het leven van gewone mensen te portretteren.

Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, fotos en film, 1875-1918 dat wordt gepubliceerd naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Van Gogh Museum in Amsterdam, schetst de relatie tussen verschillende kunstvormen die gebruik maken van de naturalistische esthetica. Schilderkunst, literatuur, theater, fotografie en film en de raakvlakken tussen deze kunstvormen worden onderzocht binnen de context van het naturalisme dat fungeerde als vehikel om inzicht te krijgen in het leven van de gewone mens, in een tijd van sociale, economische en culturele verandering.

De culturele en technologische evoluties die deze diverse kunstvormen samenbrachten, ontstonden in de loop van de negentiende eeuw met de ontwikkeling van de fotografie. In de jaren 1840 begonnen schilders met het gebruik van de camera als instrument voor de compositie te experimenteren, en in de jaren 1870 beseften naturalistische schrijvers als Emile Zola dat de fotografie hun geschriften kon aanvullen met documenten die het dagelijkse leven illustreerden. Ook in het theater groeide de interesse voor producties over sociale en culturele onderwerpen. Het repertoire werd uitgebreid met stukken over eigentijdse themas. De opkomst van de film op het einde van de negentiende eeuw voegde nog een nieuwe dimensie toe aan de naturalistische esthetica. Deze nieuwe kunstvorm werd gevoed door de modellen van vaak grootschalige narratieve schilderijen, naturalistische fotografie en eigentijdse, sociaal geëngageerde theaterproducties.

De auteurs van Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, fotos en film, 1875-1918 onderzoeken in een aantal essays de internationale dimensie van het naturalisme aan de hand van met elkaar verweven themas. Het leven van de gewone mens staat centraal in alle naturalistische kunstvormen en de themas van deze werken geven dus een beeld van de gemeenschappelijke bekommernissen van stedelingen en plattelandsbewoners, zowel in Europa als in Noord-Amerika. Door de industrialisatie gecreëerde sociale wantoestanden zijn een vaak weerkerend thema, net als de sociale reactie op deze problemen in de vorm van openbaar onderwijs en de versterking van religieus geloof. Geconfronteerd met de door de industrialisatie teweeggebrachte veranderingen, begonnen veel kunstenaars de aandacht te richten op de teloorgang van de traditionele plattelandscultuur en op de sociale beroering die door de werkomstandigheden in de fabrieken ontstond. Kortom Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, fotos en film, 1875-1918 biedt een frisse kijk op de manier waarop naturalistische kunstenaars en de esthetica die zij uitdroegen, de snelle en grondige veranderingen van hun tijd probeerden te begrijpen en te verklaren.

Begeleidt de tentoonstellingen in het Van Gogh Museum Amsterdam, 8 oktober 2010 16 januari 2011, en in het Ateneum Kunstmuseum, Helsinki, februari juni 2011

Eindredacteur en auteur Gabriel P. Weisberg is professor kunstgeschiedenis aan de University of Minnesota, Minneapolis en ook gastcurator van de tentoonstelling Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, fotos en film, 1875-1918. Dr. Weisberg publiceerde tal van boeken en artikelen over de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw.

David Jackson is professor Russische en Scandinavische kunstgeschiedenis aan de School of Fine Art, History of Art, and Cultural Studies van de University of Leeds en is gespecialiseerd in het negentiende-eeuwse Russische realisme.

Fotograaf en digitaal kunstenaar Jean-François Rauzier is oprichter van Studio Rauzier-Rivière en de uitvinder van hyperphoto, een techniek waarin hij installatie en fotografie combineert voor een digitale compositie van duizenden fotos.

Nilla Z. Silverman is professor Franse en Joodse studies aan de Pennsylvania State University. Hij schreef talrijke boeken en artikelen over de Franse culturele, sociale en intellectuele geschiedenis van het einde van de negentiende eeuw.