Jheronimus Bosch (ca. 1450–1516) leefde en werkte in ’s-Hertogenbosch, waar hij raadselachtige en uiterst vernieuwende schilderijen en tekeningen vol bizarre wezens, fantastische monsters en angstaanjagende nachtmerries schiep. Hij schilderde ook gedetailleerde landschappen. Zijn inspiratie vond hij in fundamentele morele begrippen: bekoring, zonde en oordeel.
Dit prachtige boek verschijnt als catalogus bij de grote tentoonstelling gewijd aan Bosch’ werk in zijn geboortestad. Het internationale Bosch Research and Conservation Project verrichtte hiervoor uitgebreid nieuw en diepgaand onderzoek naar het oeuvre van de kunstenaar. Maar liefst negen schilderijen werden gerestaureerd en het resultaat wordt hier voor het eerst gepubliceerd. In de zes secties van het boek komt de hele carrière van de kunstenaar aan bod. Het boek behandelt thema’s als Bosch’ Levenspelgrimage, Bosch en zijn relatie tot zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch, Bosch en het leven van Christus, zijn schilderijen van heiligen, zijn werk als tekenaar en zijn verbeelding van het einde der tijden.
Met veel nieuwe foto’s, gemaakt in opdracht van het Bosch Research and Conservation Project.

Door Matthijs Ilsink & Jos Koldeweij.