De stad Rijsel heeft een lange en heel be-wogen geschiedenis. Van oudsher leverden
de bewoners onverdroten strijd tegen de onherbergzame natuur en deden zij grote inspanningen om een onaangename plek in
een aantrekkelijk stedelijk landschap om te vormen. Het stedelijk landschap veranderde voortdurend onder invloed van de weder-waardigheden van de geschiedenis, de modernisering van de wallen, de industriali-sering, de opeenvolgende immigratiegolven,
het leven in een zich al maar uitbreidende stad… Uit dat alles groeide een unieke stad met een al even bijzondere bevolking, bij wie gastvrijheid en zin voor feestvieren aangeboren is.

Nederlandse uitgave niet meer voorradig
Beschikbaar in het Frans of het Engels