Het monumentale werk van David Sylvester toont de ongelooflijke creativiteit van René Magritte in haar volle draagwijdte. Magritte bezat een fenomenale poëtische verbeelding, hij was ontegenzeglijk de vruchtbaarste kunstenaar van het internationale surrealisme. Nu weldra het nieuwe Magritte Museum, met ongeveer 160 werken van de kunstenaar, opent in Brussel, is een heruitgave van het boek van David Sylvester, dat al meer dan een decennium niet meer verkrijgbaar was, zonder meer een noodzaak.

David Sylvester, die ook belangrijke studies over Henry Moore, Picasso en Francis Bacon schreef, wordt beschouwd als de grootste kenner van het werk van René Magritte. Hij maakte talrijke tentoonstellingen over de kunstenaar, onder meer de uitzonderlijke expositie in Tate Gallery in 1969. Zijn grote vertrouwdheid met de onderzoeksmethoden van de historische kritiek leidde ertoe dat hij zijn aandacht in de eerste plaats op het feitenmateriaal en een vergelijking van de verzamelde getuigenissen richtte, en minder op de becommentariëring en interpretatie van het oeuvre.

Zijn voortreffelijke monografie biedt een uitgebreide synthese met een stevige kunsthistorische basis, waarin René Magritte in de surrealistische stroming en de kunst van de 20e eeuw wordt gesitueerd. Het boek bestaat uit een veertigtal hoofdstukken die elk een sleutel tot de mens en het werk vormen. Sylvester maakte daarbij gebruik van de vele ontdekkingen die hij had gedaan tijdens een onderzoek van vijf en twintig jaar met financiële steun van The Menil Foundation. De resultaten van die diepgaande studie bracht hij samen in een vijfdelige catalogue raisonné, die bij dezelfde uitgever verscheen.

Deze heruitgave werd door de directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, professor Michel Draguet, geactualiseerd met een tekst die tegelijk een hommage en een programma is: ‘Oneindige erkentelijkheid, René Magritte gezien door David Sylvester: het verhaal van een onwaarschijnlijke ontmoeting’.

Uitgegeven door het Mercatorfonds in samenwerking met The Menil Foundation.