Deze catalogus die de tentoonstelling in de Musea voor Schone Kunsten van België begeleidt toont de volledige artistieke carrière van Chagall, van de eerste schilderijen uit 1908 tot de monumentale kunstwerken uit de jaren ’80.
De voor Chagall belangrijke thema’s worden natuurlijk aangekaart, zoals de Joodse cultuur, de iconografie van het Joodse dorp of de volksoverlevering, maar het boek brengt ook de ontdekking van het licht naar voren alsook de bewerking van kleur of specifieke onderwerpen zoals de 18e-eeuwse literatuur – en meer specifiek La Fontaine – het toneel en de opera.
De voor de carrière van de kunstenaar zeer belangrijke Russische periode – het moment waarop zijn persoonlijke stijl hem onderscheidt van een kunstbeweging die doordrongen was van de kubistische revolutie – krijgt speciale aandacht en zet nogmaals de originaliteit van de kunstenaar in de verf.
Het chronologisch-geografisch parcours neemt ons mee naar Rusland, Duitsland, de Verenigde Staten en natuurlijk Frankrijk, stuk voor stuk plaatsen die de carrière van de kunstenaar beïnvloed hebben. Gaandeweg onthult de tentoonstelling de complexe en opmerkelijke verbanden tussen de Russische traditie, de Hebreeuwse cultuur en de westerse cultuur in het oeuvre van Chagall.
De nauwkeurig weergegeven originele poëtische taal van Chagall neemt de lezers mee naar een verbazingwekkend universum langs zeer heldere en luchtige kleuren, een getuige van deze veelvuldige culturen en tradities.
“Quand Matisse sera mort, Chagall restera le seul peintre qui comprenne ce qu’est vraiment la couleur.” (Na de dood van Matisse, zal Chagall nog de enige zijn die begrijpt wat kleur echt is) – Pablo Picasso

Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 28 februari – 28 juni 2015