Van Frans Hals (1582/83 – 1666), een van de belangrijkste portretschilders uit Nederlands Gouden Eeuw, zijn slechts vier familieportretten bekend, waaronder een doek dat later in verschillende fragmenten werd versneden. Ze komen alle vier aan bod in deze publicatie. Er wordt ingegaan op verbanden met verwante schilderijen van Hals zelf en van tijdgenoten. Daarnaast wordt onderzocht welke plaats dit portrettype inneemt in het gehele oeuvre van de kunstenaar.