De strikte regels voor het dragen ervan getuigen van gesofisticeerde codes, zowel in Portugal als in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en het Hongaars-Oostenrijkse keizerrijk. Wie kon beschikken over de kroonjuwelen, die kon regeren.

De 200 geselecteerde juwelen en kunstwerken onderscheiden zich in de eerste plaats door hun uitzonderlijke kwaliteit maar ook door hun relevantie in de socio-culturele geschiedenis van Europa. Vele ervan behoorden immers toe aan personen die op een belangrijke wijze bijdroegen tot de geschiedenis van Europa of tot de ontwikkeling van het Europese gedachtegoed.