De schilderijen met zonnebloemen zijn ongetwijfeld de meest bekende werken van Vincent van Gogh. Het zijn schilderijen waar een enorme kracht van uitgaat, gekenmerkt door het opvallende motief en de sprankelende kleuren.
De meeste stillevens met zonnebloemen zijn ontstaan in het Zuid-Franse Arles, en hadden voor Van Gogh een meerledige betekenis: ze dienden als kleur- experiment maar ook als decoratie voor het beroemde Gele Huis waar hij woonde. En ze gingen de geschiedenis in als symbool voor de vriendschap die hij koesterde voor Paul Gauguin.

Louis van Tilborgh is conservator Van Gogh-onderzoek in het Van Gogh Museum