Deze uitvoerige en baanbrekende wetenschappelijke publicatie leert ons hoe Van Gogh met een ongelooflijke waaier van materialen en technieken experimenteerde in zijn schilderijen en tekeningen. Dit werk is de neerslag van een grootschalig onderzoeksproject uitgevoerd door het Van Gogh Museum, Shell en de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en verschaft ons een goed inzicht in de beslissingen die de kunstenaar nam om te kiezen voor bepaalde dragers, grondlagen, pigmenten en inkten, beslissingen die een ingrijpende invloed op zijn uiteindelijke werken hadden. Het boek bevat ook een schat aan nieuwe informatie over Van Goghs bronnen, werkomstandigheden en werkmethoden, evenals over de mogelijke invloeden op zijn werk.
De combinatie van kunsthistorische, wetenschappelijke en technische kennis verschaft de lezer een beter inzicht in hoe Van Goghs kunstwerken er oorspronkelijk uitzagen en zet tevens aan tot een nieuwe benadering van hun toekomstige conservering.
Deze wetenschappelijke publicatie bevestigt de positie van het Van Gogh Museum als het toonaangevende kenniscentrum ter zake.