Lang voordat de Grand Tour in de 18e eeuw tal van kunstenaars, letterkundigen en geleerden naar Rome bracht, ondernamen 16e-eeuwse Europese kunstenaars al een Romereis. Onder andere vanuit Vlaanderen, het Iberische schiereiland, Frankrijk en het Duitse Rijk, en van nog veel verder, trokken ze naar Rome om er te kijken en te leren, om de antieke kunst te kopiëren, om het werk van Rafaël, Michelangelo en andere meesters te bestuderen en hun ateliers te bezoeken, en soms ook om er opdrachten uit te voeren. Dit hele fenomeen had een cruciale invloed op de kunstgeschiedenis.
Nicole Dacos, een deskundige inzake Rafaëls Loggia, heeft haar onderzoek op de Romereis toegespitst. Dit boek, waarin zij de reisroutes van de kunstenaars stap voor stap volgt via hun werken, is de neerslag van
een levenslange studie en specialisatie.

De auteur doceerde aan de universiteiten van Brussel en Siena. In 2007 ontving ze de prijs Cultori di Roma van de stad Rome, uitgereikt door het Istituto Nazionale di Studi Romani.