Prestigieuze monografie over Wim Delvoye. Dit boek, dat verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling Wim Delvoye au Louvre in Parijs, biedt een volledige cartografie van het oeuvre van een boegbeeld van de hedendaagse kunst. Net zoals in het werk zelf, komen de meest verbazingwekkende uitersten aan bod en wordt vrolijk en zonder taboes het triviale met het sublieme vermengd. De omslag werd speciaal voor deze publicatie door de kunstenaar ontworpen.

Wim Delvoye Intropective bevat bijdragen van meerdere belangrijke auteurs als Adrian Dannatt, Bernard Marcadé, Dirk Snauwaert en Bart Verschaffel, die het werk op een verschillende manier benaderen en interpreteren. De Brit Adrian Dannatt en de Belg Dirk Snauwaert die al sinds lang nauwe contacten hebben met de kunstenaar, werpen een kritische en persoonlijke blik op de kunstenaar, zijn leven en zijn werk. De Franse kunstcriticus Bernard Marcadé interpreteert het werk op een eigenzinnige manier op basis van themas als de proliferatie, het barbaarse, de pragmatische utopie of het tactische conformisme. In een meer iconografische benadering, belicht de Belgische filosoof Bart Verschaffel het werk van deze uitvinder van de hedendaagse kunst vertrekkend van tien belangrijke werken.
Het prachtig geïllustreerde boek dat in nauwe samenwerking met de kunstenaar tot stand kwam, wordt vervolledigd met een levendige en geïllustreerde biografie van de hand van Olivier Duquenne.