x
Subscribe to our newsletter

Maternity

Mothers and Children in the Arts of Africa
Herbert M. Cole

"Maternity" added to shopping cart!

Check shopping cart
€ 79.95
Pages
384
Dimensions
29.7 x 24.5 cm
Format
Hardcover

Dit boek zal beschikbaar zijn vanaf 15 september 2017.

Voorstellingen van moeders en kinderen zijn niet weg te denken uit de beeldende kunsten van het Afrikaanse continent, van de prehistorische rotskunst in Egypte en de Sahara tot de hedendaagse kunst van Zuid-Afrika. Afbeeldingen van het moederschap – gemaakt in materialen gaande van steen, ivoor en metaal tot kralen, hout en zelfs schilderijen – worden door iedereen gebruikt, van hoog tot laag, en versieren zowat elk soort voorwerp dat in de regio wordt voortgebracht.

Na een bespreking van het moederschap als een tegelijk biologisch en cultureel verschijnsel, behandelt de auteur enkele voor de hand liggende begrippen als vruchtbaarheid, voortplanting en opvoeding. Daarna onderzoekt hij de rol van het moederschap in het denken, de rituelen en het wereldbeeld, met als centrale ideeën gemeenschap, transformatie en regeneratie. Al sinds mensenheugenis, en nog tot de dag van vandaag, zijn de aan het moederschap gewijde kunstvormen instrumenten in een “moederschapspolitiek” die nu eens de leiders steunt en dan weer in verandering en zelfs protest uitmondt. Deze vormen zijn ook alomtegenwoordig op altaren en schrijnen, op het kruispunt van deze wereld en het bovennatuurlijke. Voorstellingen van het moederschap uit alle tijden brengen diepe en betekenisvolle maar soms verborgen boodschappen over.

Dit boek legt een grote klemtoon op vroegere, traditionele kunstvormen die hoofdzakelijk werden voortgebracht door en voor mannen in patriarchale sociaalpolitieke stelsels. Deze vertrouwde figuren idealiseerden en verheerlijkten het moederschap om de status quo in stand te houden: moeders werden op een voetstuk geplaatst, zowel letterlijk als figuurlijk. In recentere voorbeelden, vele gemaakt door vrouwen die ook moeder zijn, wordt het moederschap dan weer veel realistischer en subjectiever benaderd; deze veranderende denkpatronen worden in het laatste hoofdstuk onder de loep genomen. Dergelijke werken tonen vrouwen en kinderen bedreigd door armoede, ziekte, oorlog, huiselijk geweld en paternalisme, en ze verwerken zowel de vormen als de betekenissen uit de vroegere idealiserende conventies in een groter realisme en een vaak bijtende maatschappelijke en politieke kritiek.

Dit is de eerste publicatie die volledig is gewijd aan de voorstelling van moeders en kinderen in de kunst van het hele Afrikaanse continent, van de prehistorie tot de hedendaagse kunst.

Herbert M. Cole is em. prof. dr. van de UCSB, vakgroep Kunst- en Architectuurgeschiedenis. Hij is gespecialiseerd in Afrika maar doceert ook onderwerpen als de Afrikaans-Amerikaanse, Indiaanse, Oceanische en Indonesische kunst in festivals, schrijnen, architectuur en performance. Hij kreeg beurzen van de NEH, de Smithsonian Institution en de Ford Foundation en behaalde een eervolle vermelding in de Book Award van de Art Council of African Studies Association. Zijn belangrijkste publicaties zijn Icons: Ideals and Power in the Art of Africa (1989); Igbo Arts: Community and Cosmos (met C.C. Aniakor, 1984) en The Arts of Ghana (D.H. Ross, 1977).

Language