x
Inschrijven nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

N.V. Mercatorfonds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.mercatorfonds.be.

Informatie betreffende nog te verschijnen boeken (op deze website) wordt gegeven ter informatie en onder voorbehoud van wijzigingen.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

N.V. Mercatorfonds heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, maar kan in geen geval de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid garanderen.

Het is mogelijk dat N.V. Mercatorfonds een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Deze link is evenwel puur informatief en N.V. Mercatorfonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

De informatie vermeld op deze site mag in geen geval voor commerciële doeleinden aangewend worden, alleen voor strikt persoonlijk gebruik. De informatie mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk verspreid zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van N.V. Mercatorfonds. In het geval toestemming wordt verleend, moet steeds de bron worden vermeld.