Tussen zijn geboorte in 1918 in Brussel en zijn voortijdige dood op tweeënveertigjarige leeftijd, verscheen Englebert Van Anderlecht als een meteoor aan het firmament van de hedendaagse schilderkunst in België. In minder dan vier jaar produceerde hij het belangrijkste deel van een uvre dat hem op wereldvlak situeert onder de beste exponenten van de lyrische gestuele abstractie. Zijn schilderkunst werd een uiting van strijd, onrust en opstand, gevoelens welke hem verbonden met kunstenaars en dichters die lekkende verf en schreeuwende woorden aan de woelige kracht van zijn eigen verwezenlijkingen toevoegden. Auteur Serge Goyens de Heusch geeft in deze studie de kunstenaar de plaats die hem toekomt in het kader van de informele kunst, naast een Pollock en een Mathieu.