x
Subscribe to our newsletter

Kendell Geers, AniMystikAKtivist

Jens Hoffman, Z.S. Strother. Met een voorwoord door Kendell Geers

"Kendell Geers, AniMystikAKtivist" added to shopping cart!

Check shopping cart
€ 39.95
Pages
128
Dimensions
29,7 x 24 cm
Format
Hardcover

Tussen traditie en eigentijdsheid in de Afrikaanse kunst

De in Zuid-Afrika geboren Belgische kunstenaar Kendell Geers veranderde zijn geboortedatum naar mei 1968 om zichzelf als kunstwerk geboren te laten worden. Hij omschrijft zichzelf als een ‘AniMystikAktivist’ en hanteert een syncretische benadering van de kunst die uiteenlopende Afro-Europese tradities met elkaar verweeft, zoals animisme, alchemie, mysticisme, ritueel en sociaalpolitiek activisme, vermengd met zwarte humor, ironie en culturele contradicties.

In de geest van de archetypische oplichter gebruikt Geers zijn ervaringen als blanke Afrikaan als een loper om ons inzicht in geschiedenis, cultuur en identiteit open te maken. AniMystikAKtivist spitst zich toe op werk dat hij tussen 1988 en vandaag voort heeft gebracht en belicht de krachtige invloed die de traditionele Afrikaanse kunst op de avant-gardebewegingen heeft uitgeoefend, gaande van het dadaïsme en het surrealisme tot de punk en de situationisten.

Het sterk spiritueel, politiek en maatschappelijk geladen oeuvre van Geers kan niet louter als Europees of Afrikaans worden bestempeld maar schept veeleer een langdurige metafysische dialoog tussen culturen, archetypische tekens en heilige symbolen.

Language