Honderdvijftig jaar geleden werd de Noorse schilder Edvard Munch geboren. Het Munch Museum koos het Mercatorfonds uit om de catalogus te verzorgen van hun tentoonstelling Munch on Paper. Tijdens zijn carrière maakte Edvard Munch zo’n 850 prenten en 8.000 tekeningen. Zijn artistieke productie op papier vormt een heel eigen repertoire, hoewel een deel ervan ook met zijn schilderijen in verband wordt gebracht, als voorbereidende studies of hernemingen van oude motieven. Voor het eerst wordt Munchs oeuvre op papier in al zijn volledigheid samengebracht: dit boek toont niet alleen de bekendste prenten en tekeningen, maar verzamelt ook kindertekeningen, schetsen, karikaturen en tal van curiosa. Gespecialiseerde conservatoren van het Munch-museum en internationale deskundigen belichten de verschillende aspecten van dit oeuvre. De teksten volgen elkaar chronologisch op en verkennen telkens een periode in het leven en het artistieke werk van Munch. Een aanbevolen boek voor wie Munch nog niet kent en een essentieel standaardwerk voor wie meent hem te kennen. Magne Bruteig en Ute Kuhlemann Falck zijn conservatoren aan de afdelingen Prenten en Tekeningen van het Munch-museum in Oslo.