Het symbolisme was een vernieuwende culturele beweging die ontstond op het einde van de negentiende eeuw. Ze verwierp de directe beschrijving van de werkelijkheid en zocht naar meer oorspronkelijke en suggestieve benaderingen. Het symbolisme was ook resoluut modern en beïnvloedde talrijke literaire, muzikale, nationalistische en wetenschappelijke stromingen. Dit boek concentreert zich op de landschappen van grote avant-gardekunstenaars als Gauguin, Van Gogh, Munch, Mondriaan en Kandinsky, maar belicht ook het werk van andere schitterende en inventieve kunstenaars als Hammershi, Hodler, Khnopff en Gallen-Kallela, wier oeuvre wordt vergeleken met de visionaire kunst van Leighton, Millais en Watts. De reproducties in dit eerste aan het symbolistische landschap in Europa gewijde boek tonen een prachtig panorama van poëtische of onrustwekkende interpretaties van de natuur in de periode 18801910 en worden aangevuld met bijdragen van bekende specialisten op dit gebied. Richard Thomson bekleedt sinds 1996 de leerstoel Watson Gordon dArts Plastiques aan de Universiteit van Edinburgh. Rodolphe Rapetti is onderzoeker verbonden aan het Institut dHistoire de lArt in Parijs. Frances Fowle is conservator Franse kunst in de Scottish National Gallery in Edinburgh. Begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in Van Gogh Museum, Amsterdam (24 februari 2012 27 mei 2012), The National Gallery of Scotland, Edinburgh (7 juli 7 oktober 2012) & Ateneum, Helsinki (16 november 2012 17 februari 2013)