Door het Parijs van zijn tijd op zijn werken uit te beelden, slaagde Édouard Manet (1832-1883) erin het negentiende-eeuwse stadsleven vast te leggen en van het moderne leven een volwaardig artistiek onderwerp te maken. Zijn onthechte, open blik en zijn subversieve gebruik van zowel de schilderkunst zelf als het onderwerp, schokten zijn tijdgenoten en maakten hem de vader van de moderne schilderkunst.
Dit opmerkelijke boek verkent het oeuvre van Manet als portretschilder een belangrijk maar vaak verwaarloosd aspect van zijn kunstproductie en beslaat de hele loopbaan van de schilder. Zijn stilistische evolutie wordt doorgelicht aan de hand van bijdragen van toonaangevende specialisten die de invloed van de zeventiende-eeuwse Hollandse meesters onderzoeken of parallellen trekken met het oeuvre van Renoir of het ontstaan van de fotografie. Deze originele studie is rijkelijk geïllustreerd met schilderijen en werken op papier, alsook met fotos van zijn modellen, en werpt een nieuw licht op deze sleutelfiguur van de moderniteit.

Lawrence W. Nichols is William Hutton Senior Curator van de afdeling Europese en Amerikaanse schilderijen en beeldhouwwerken voor 1900 in het Toledo Museum of Art.
Mary Anne Stevens is Director of Academic Affairs aan de Royal Academy of Arts, Londen.

Begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in de Royal Academy of Arts, Londen (26 januari 14 april 2013) en in het Toledo Museum of Art (4 oktober 2012 1 januari 2014)